Η Α.Νίκας Α.Ε. αποτελεί την πρώτη εταιρεία στην Ελλάδα με εξειδίκευση στην κατασκευή ειδικών οχημάτων:

  • επιχειρησιακά κέντρα 

  •  οχήματα παρακολούθησης

  •  οχήματα εξωτερικών μεταδόσεων 

  •  κινητές ιατρικές μονάδες

Υπάρχει δυνατότητα μελέτης και ειδικής διαμόρφωσης οχημάτων για την κάλυψη κάθε ανάγκης στην αγορά ειδικών οχημάτων.