Η ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΑΣ Α.Ε. σέβεται το δικαίωμά σας στην ιδιωτικότητα. Αυτή η πολιτική συνοψίζει ποιες προσωπικές πληροφορίες συλλέγουμε, πώς τις χρησιμοποιούμε, καθώς και άλλα σημαντικά θέματα σχετικά με την προστασία της ιδιωτικότητας των δεδομένων σας.

Η συμμόρφωση με όλους τους σχετικούς νόμους προστασίας της ιδιωτικότητας και των δεδομένων αποτελεί πολιτική της ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΑΣ Α.Ε..

Γενικές Αρχές για τη Συλλογή, τη Χρήση και την Κοινοποίηση Προσωπικών Πληροφοριών.

Στο βαθμό που απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία, κάθε φορά που ο ιστότοπος μας συλλέγει προσωπικές πληροφορίες:

 • θα παρέχει έγκαιρη και κατάλληλη ενημέρωση σε εσάς αναφορικά με τις πρακτικές που ακολουθούμε σχετικά με τα δεδομένα,
 • θα συλλέγει τις προσωπικές πληροφορίες μόνο για συγκεκριμένους και νόμιμους σκοπούς. Οι πληροφορίες που συλλέγουμε θα είναι σχετικές, επαρκείς και όχι υπερβολικές για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέγονται,
 • θα επεξεργάζεται τις προσωπικές σας πληροφορίες κατά τρόπο σύμφωνο με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν αρχικά ή για τους οποίους παρείχατε τη συγκατάθεσή σας στη συνέχεια,
 • δεν θα χρησιμοποιεί τις προσωπικές σας πληροφορίες για σκοπούς μάρκετινγκ, χωρίς να σας δίνει την δυνατότητα να εξαιρεθείτε και
 • θα λαμβάνει κατάλληλα μέτρα, με σύμβαση ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, για την παροχή επαρκούς προστασίας των προσωπικών πληροφοριών που κοινοποιούνται σε τρίτους ή διαβιβάζονται σε άλλη χώρα.

Πληροφορίες που παρέχετε.

Ο ιστότοπος δύναται να συλλέγει προσωπικές πληροφορίες που μας παρέχετε, οι οποίες περιλαμβάνουν:

 • στοιχεία επικοινωνίας, όπως το όνομά σας, και
 • η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Πληροφορίες που συλλέγονται αυτόματα από τη συσκευή σας.

Πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή και το πρόγραμμα περιήγησης.

Ο ιστότοπος μπορεί να συλλέγει τεχνικές πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή σας, όπως τύπος συσκευής, τύπος προγράμματος περιήγησης, διεύθυνση IP, λειτουργικό σύστημα και αναγνωριστικό συσκευής. Ο ιστότοπος συλλέγει αυτές τις πληροφορίες αυτόματα από τη συσκευή και το πρόγραμμα περιήγησής σας, μέσω cookies και παρόμοιων τεχνολογιών.

Πληροφορίες τοποθεσίας.

Ο ιστότοπος ενδέχεται να συλλέγει πληροφορίες τοποθεσίας, όπως ακριβείς πληροφορίες τοποθεσίας σε πραγματικό χρόνο από τη συσκευή σας και ανακριβείς πληροφορίες τοποθεσίας που λαμβάνονται, για παράδειγμα, από τη διεύθυνση IP ή τον ταχυδρομικό σας κώδικα.

Cookies και άλλες παρόμοιες τεχνολογίες.

Ένα «cookie» είναι ένα αρχείο πληροφοριών που τοποθετείται στη συσκευή σας όταν επισκέπτεστε ένα δικτυακό τόπο. Τα cookies και παρόμοιες τεχνολογίες μπορούν να βελτιώσουν την εμπειρία του χρήστη αποθηκεύοντας τις προτιμήσεις σας.

Περισσότερες πληροφορίες:

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί «cookies σύνδεσης». Ένα cookie σύνδεσης δεν σας προσδιορίζει προσωπικά και λήγει όταν κλείσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας.

Ανάλυση στοιχείων και διαφήμιση.

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί επίσης διαφημιστικές υπηρεσίες τρίτων μερών για την παροχή διαφημίσεων για προϊόντα ή υπηρεσίες που μπορεί να σας ενδιαφέρουν, όταν επισκέπτεστε διαδικτυακούς τόπους ή άλλες διαδικτυακές υπηρεσίες.

Ο ιστότοπος επιτρέπει σε επιλεγμένα τρίτα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των παραπάνω υπηρεσιών ανάλυσης στοιχείων και διαφήμισης, να τοποθετούν cookies στους Δικτυακούς Τόπους της. Τα παραπάνω μέρη μπορεί να συλλέγουν πληροφορίες για τις διαδικτυακές δραστηριότητές σας στην πάροδο του χρόνου και σε δικτυακούς τόπους τρίτων μερών.

Τρόπος χρήσης των Προσωπικών Πληροφοριών σας.

Ο ιστότοπος μπορεί να χρησιμοποιεί τις προσωπικές πληροφορίες σας προκειμένου:

Να αναπτύσσει και να διαχειρίζεται τις σχέσεις μας μαζί σας.

Τα παραπάνω μπορεί να περιλαμβάνουν:

 • παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση συναλλαγών που έχετε ζητήσει εσείς ή.
 • παροχή πληροφοριών σχετικά με τα προϊόντα κα τις υπηρεσίες μας

Να επικοινωνεί με εσάς ή την Εταιρία σας.

Τα παραπάνω μπορεί να περιλαμβάνουν:

 • ενημέρωσή σας σχετικά με τα προϊόντα, τις υπηρεσίες και τις προωθητικές δραστηριότητες που μπορεί να ενδιαφέρουν εσάς ή την εταιρία σας,
 • παροχή πληροφοριών για σχετικά προϊόντα, υπηρεσίες και συναλλαγές, συμπεριλαμβανομένων, για παράδειγμα, πληροφοριών τιμολόγησης, τεχνικών δεδομένων, πληροφοριών σχετικά με τιμολόγια, αποστολές ή προϊόντα, πληροφοριών σχετικών με εγγυήσεις ή ανακλήσεις ή πληροφοριών σχετικών με βελτιώσεις σε προϊόντα ή υπηρεσίες,
 • απάντηση σε ερωτήσεις ή αιτήματα που υποβάλετε, συμπεριλαμβανομένων αιτημάτων εξυπηρέτησης πελατών και
 • πρόσκλησής σας για συμμετοχή σε έρευνες ικανοποίησης πελατών ή έρευνες αγοράς και ενημέρωσή σας για τα αποτελέσματά τους.

Ασφάλεια των προσωπικών πληροφοριών σας.

Οι προσωπικές πληροφορίες σας θα αποθηκεύονται γενικά στις βάσεις δεδομένων του ιστοτόπου ή σε βάσεις δεδομένων που διατηρούν οι πάροχοι υπηρεσιών μας. Ο ιστότοπος λαμβάνει κατάλληλα μέτρα, με σύναψη συμβάσεων ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, για την παροχή επαρκούς προστασίας των προσωπικών πληροφοριών που κοινοποιούνται σε τρίτο μέρος ή διαβιβάζονται σε άλλη χώρα.

Ο ιστότοπος διατηρεί εύλογες εγγυήσεις προκειμένου να προστατεύσει την εμπιστευτικότητα, την ασφάλεια και την ακεραιότητα των προσωπικών σας πληροφοριών. Μολονότι χρησιμοποιούμε μέτρα ασφαλείας προκειμένου να συμβάλλουμε στην προστασία των προσωπικών σας πληροφοριών από μη εξουσιοδοτημένη δημοσιοποίηση, κακή χρήση ή αλλοίωση, όπως συμβαίνει σε όλα τα δίκτυα υπολογιστών που είναι συνδεδεμένα στο Διαδίκτυο, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ασφάλεια των πληροφοριών που παρέχονται μέσω Διαδικτύου και δεν θα φέρουμε καμία ευθύνη για παραβιάσεις ασφαλείας πέρα από τον εύλογο έλεγχό μας.

Διατήρηση των προσωπικών πληροφοριών σας.

Το χρονικό διάστημα διατήρησης των προσωπικών σας πληροφοριών θα ποικίλλει και θα εξαρτάται από το σκοπό και τη χρήση των συλλεγόμενων πληροφοριών. Υπάρχει νομική υποχρέωση για τη διατήρηση ορισμένων κατηγοριών δεδομένων για συγκεκριμένες περιόδους. Στις υπόλοιπες περιπτώσεις, θα διατηρούμε τα δεδομένα για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο από όσο είναι απαραίτητο για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν.

Παιδιά

Ο ιστότοπος δεν προορίζεται για παιδιά.

Νόμιμη βάση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας.

Η νόμιμη βάση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας εξαρτάται από τους σκοπούς της επεξεργασίας. Για τις περισσότερες δραστηριότητες επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων που καλύπτονται από την παρούσα Πολιτική Απορρήτου η νόμιμη βάση της επεξεργασίας είναι το ότι η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τα έννομα επιχειρηματικά συμφέροντα της Εταιρίας. Όταν επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα σε σχέση με μια σύμβαση ή πιθανή σύμβαση μαζί σας, νόμιμη βάση αποτελεί το γεγονός ότι η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της σύμβασης που έχουμε μαζί σας ή για την λήψη ενεργειών κατόπιν αιτήματός σας, πριν τη σύναψη της σύμβασης. Όταν απαιτείται να κοινοποιούμε προσωπικά δεδομένα σε ρυθμιστικές/ελεγκτικές αρχές ή άλλους κυβερνητικούς φορείς, το πράττουμε με νομική βάση το ότι έχουμε νομική υποχρέωση να το πράξουμε. Χρησιμοποιούμε επίσης τη συγκατάθεση ως νομική βάση όπου κρίνουμε απαραίτητο ή στο βαθμό που απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία π.χ. πριν συλλέξουμε ακριβή δεδομένα τοποθεσίας από τη φορητή συσκευή σας.

Ατομικά δικαιώματα.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έχετε τα παρακάτω δικαιώματα σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα σας, τα οποία εφαρμόζονται με διαφορετικό τρόπο υπό τις εκάστοτε διαφορετικές περιστάσεις: δικαίωμα πρόσβασης, δικαίωμα διόρθωσης, δικαίωμα διαγραφής, δικαίωμα περιορισμού επεξεργασίας, δικαίωμα φορητότητας δεδομένων και δικαίωμα ένστασης ως προς την επεξεργασία. Τα περισσότερα από τα παραπάνω δικαιώματα δεν είναι απόλυτα. Παρακάτω περιγράφονται λεπτομερέστερα τα παραπάνω δικαιώματα και παρέχονται πληροφορίες για τον τρόπο άσκησής τους. Εάν υποβάλλετε ένα αίτημα για άσκηση των δικαιωμάτων σας, απαντούμε σε αυτό εντός ενός μήνα, αλλά έχουμε το δικαίωμα να παρατείνουμε αυτό το διάστημα κατά δύο πρόσθετους μήνες, εάν χρειαστεί. Σε περίπτωση παράτασης της περιόδου απάντησης, θα σας ενημερώνουμε εντός ενός μήνα από το αίτημά σας. Μπορείτε να ασκείτε τα δικαιώματά σας συμπληρώνοντας το παρόν έντυπο αιτήματος και αποστέλλοντάς το σε εμάς.

Περισσότερες πληροφορίες:

Δικαίωμα πρόσβασης. Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από την Εταιρία να επιβεβαιώσει εάν επεξεργάζεται δικά σας προσωπικά δεδομένα. Εάν το πράττει, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα σας που επεξεργάζεται και στις παρακάτω πληροφορίες:

 • τους σκοπούς της επεξεργασίας,
 • τις κατηγορίες των προσωπικών δεδομένων που επεξεργαζόμαστε,
 • τους παραλήπτες ή τις κατηγορίες παραληπτών των προσωπικών δεδομένων σας,
 • την προβλεπόμενη περίοδο διατήρησης των δεδομένων, όπου είναι εφικτό ή τα κριτήρια που χρησιμοποιούμε για να καθορίσουμε την περίοδο διατήρησης,
 • το δικαίωμά σας να ζητήσετε διόρθωση ή διαγραφή των προσωπικών δεδομένων σας ή περιορισμό της επεξεργασίας αυτών,
 • το δικαίωμά σας να υποβάλλετε καταγγελία σε προϊστάμενη αρχή,
 • σε περίπτωση που δεν έχουμε συλλέξει από τα δεδομένα από εσάς, τυχόν πληροφορίες που διαθέτουμε σχετικά με την προέλευση των δεδομένων και
 • εάν χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα σας για να προβούμε σε τυχόν αυτοματοποιημένες αποφάσεις που έχουν νομικές ή άλλες, παρόμοιες, σημαντικές επιπτώσεις για εσάς.

Δικαίωμα διόρθωσης.

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από την Εταιρία να διορθώσει τα προσωπικά δεδομένα σας, σε περίπτωση που είναι ανακριβή. Λαμβάνοντας υπόψη τους σκοπούς της επεξεργασίας, ενδέχεται να έχετε επίσης το δικαίωμα να συμπληρωθούν τα ατελή προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν, με τρόπους που συμπεριλαμβάνουν και την παροχή συμπληρωματικής δήλωσης.

Δικαίωμα ένστασης στην επεξεργασία για τα έννομα επιχειρηματικά συμφέροντα της Εταιρίας.
Έχετε το δικαίωμα να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας από την Εταιρία, όταν τα δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία επί τη βάσει των εννόμων επιχειρηματικών συμφερόντων της Εταιρίας. Η Εταιρία θα εισακούσει την εναντίωσή σας και θα διακόψει την επεξεργασία των αντίστοιχων προσωπικών δεδομένων, εκτός εάν:

 • έχουμε επιτακτικούς νόμιμους λόγους για την επεξεργασία που υπερτερούν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας ή
 • χρειάζεται να συνεχίσουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για τη θεμελίωση την άσκηση ή την υπεράσπιση νομικής αξίωσης.

Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία για άμεσο μάρκετινγκ.

Εάν η Εταιρία επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα σας για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ, έχετε το δικαίωμα να εναντιωθείτε σε αυτήν την επεξεργασία. Εάν ασκήσετε αυτό το δικαίωμα, η Εταιρία θα διακόψει την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ.

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας.

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από την Εταιρία να περιορίσει την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας, στις παρακάτω περιπτώσεις:

 • για το χρονικό διάστημα που χρειάζεται η Εταιρία προκειμένου να επαληθεύσει την ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων σας, όταν αμφισβητείτε την ακρίβειά τους,
 • όταν η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας είναι παράνομη και αντιτίθεστε στη διαγραφή των δεδομένων, ζητώντας αντίθετα από την Εταιρία να περιορίσει τη χρήση τους,
 • όταν η Εταιρία δεν χρειάζεται πλέον τα προσωπικά δεδομένα σας για τους σκοπούς της επεξεργασίας, αλλά χρειάζεστε εσείς τα δεδομένα για τη θεμελίωση, την άσκηση ή την υπεράσπιση έναντι μιας νομικής αξίωσης ή
 • για το χρονικό διάστημα που χρειάζεται η Εταιρία προκειμένου να επαληθεύσει ότι διαθέτει επιτακτικούς νόμιμους λόγους για την επεξεργασία, που υπερτερούν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας, κατά την εναντίωση στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας που γίνεται επί τη βάσει των εννόμων επιχειρηματικών συμφερόντων της Εταιρίας.

Εάν κατόπιν του αιτήματός σας η Εταιρία περιορίσει την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας, η Εταιρία θα αποθηκεύσει τα δεδομένα σας και θα τα επεξεργάζεται άλλως μόνο:

 • με τη συγκατάθεσή σας,
 • για τη θεμελίωση, την άσκηση ή την υπεράσπιση μιας νομικής αξίωσης,
 • για την προστασία των δικαιωμάτων άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου ή
 • για λόγους σημαντικού δημόσιου συμφέροντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή ενός Κράτους-Μέλους. Η Εταιρία θα σας ενημερώσει επίσης προτού άρει τον περιορισμό της επεξεργασίας.

Δικαίωμα διαγραφής.

Το δικαίωμα διαγραφής είναι επίσης γνωστό και ως «δικαίωμα στη λήθη». Μπορείτε να ζητήσετε από την Εταιρία να διαγράψει τα προσωπικά δεδομένα σας. Αυτό το δικαίωμα δεν είναι απόλυτο. Η Εταιρία υποχρεούται να διαγράψει τα προσωπικά δεδομένα σας κατόπιν αιτήματός σας μόνο στις παρακάτω περιπτώσεις:

 • όταν τα προσωπικά δεδομένα σας δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς για τους οποίους τα συνέλεξε ή τα επεξεργάστηκε η Εταιρία,
 • εάν η Εταιρία επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα σας με βάση τη συγκατάθεσή σας, εσείς αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας και δεν υπάρχει άλλη νόμιμη βάση προκειμένου η Εταιρία να συνεχίσει την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας,
 • εάν η Εταιρία επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα σας για τα έννομα επιχειρηματικά συμφέροντά της, εσείς εναντιωθείτε στην επεξεργασία και δεν υπάρχουν νόμιμοι λόγοι που υπερτερούν προκειμένου η Εταιρία να συνεχίσει την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας,
 • εάν η Εταιρία έχει επεξεργαστεί παράνομα τα προσωπικά δεδομένα σας ή
 • εάν τα προσωπικά δεδομένα πρέπει να διαγραφούν σε συμμόρφωση με μια νόμιμη υποχρέωση βάσει της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή Κράτους-Μέλους στην οποία υπόκειται η Εταιρία.

Η Εταιρία δεν υποχρεούται να διαγράψει τα προσωπικά δεδομένα σας, εφόσον χρειάζεται να τα επεξεργαστεί προκειμένου:

 • να συμμορφωθεί με μια νομική υποχρέωση βάσει της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή Κράτους-Μέλους στην οποία υπόκειται η Εταιρία ή
 • να θεμελιώσει, να ασκήσει ή να υπερασπιστεί μια νομική αξίωση.

Δικαίωμα φορητότητας δεδομένων.

Έχετε το δικαίωμα να λάβετε τα προσωπικά δεδομένα που παρείχατε στην Εταιρία όταν:

 • η επεξεργασία των δεδομένων σας βασίζεται στη συγκατάθεσή σας ή είναι απαραίτητη για την εκτέλεση μιας σύμβασης ανάμεσα σε εσάς και την Εταιρία,
 • η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας από την Εταιρία διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα και
 • η συμμόρφωση με το αίτημά σας δεν θα επηρεάσει αρνητικά τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των άλλων.

Εάν έχετε το δικαίωμα να λάβετε αυτά τα προσωπικά δεδομένα και ζητήσετε από την Εταιρία να σας τα παράσχει, η Εταιρία θα σας τα παράσχει σε μορφή δομημένη, κοινά αποδεκτή.

Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή. Η Εταιρία θα καταβάλλει κάθε προσπάθεια προκειμένου να αντιμετωπίσει και να επιλύσει οποιοδήποτε αίτημα ή καταγγελία της υποβάλλεται. Επιπροσθέτως, έχετε το δικαίωμα να προσεγγίσετε την αρμόδια αρχή προστασίας δεδομένων με σχετικά αιτήματα ή καταγγελίες. Αυτή η αρχή μπορεί να είναι η εποπτική αρχή στη χώρα ή το ομοσπονδιακό κράτος στο οποίο διαμένετε.

Η γενική αρμόδια εποπτική αρχή για την Εταιρία στην Ελλάδα είναι η εξής:

Ταχυδρομική Διεύθυνση:

Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Γραφεία: Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα

Τηλεφωνικό Κέντρο:+30-210 6475600

Fax:+30-210 6475628

Για την ηλεκτρονική επικοινωνία σας με την Αρχή, μπορείτε να χρησιμοποιείτε τις ακόλουθες  ηλεκτρονικές διευθύνσεις:

Αλλαγές στην παρούσα Πολιτική και τις Δηλώσεις Απορρήτου μας.

Αλλαγές στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου θα δημοσιεύονται στον παρόντα διαδικτυακό τόπο, μαζί με πληροφορίες για τυχόν ουσιώδεις αλλαγές. Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να ενημερώνει ή να τροποποιεί την παρούσα Πολιτική και οιοσδήποτε Δηλώσεις Απορρήτου χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

01/06/2021